Thuis Op Straat

non-profit organisatie
Welzijn
Ontmoeten

TOS werkt al 20 jaar aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Daarvoor organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij. Samenwerking met andere organisaties in de wijk is bij TOS het vaste uitgangspunt.

In 1996 ging Thuis Op Straat (TOS) van start in de Rotterdamse wijken Hillesluis en het Nieuwe Westen. Daarna volgden meer wijken in Rotterdam en meer steden. In de beginfase werd het TOS-werk vooral uitgevoerd door ID-medewerkers. Nu bestaan de teams uit een aantal vaste medewerkers met daarnaast een grote inzet van vrijwilligers, stagiairs en jongeren met een bijbaan.De basis van TOS is overal gelijk, maar de uitwerking wordt afgestemd op de wijk en kan daardoor verschillen. Dagelijks organiseert TOS activiteiten voor de jeugd van 4 tot en met 23 jaar. Daarbij gaat het om spel- en speelplezier met regels en aandacht voor iedereen. De activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook leerzaam en dragen bij aan de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van de kinderen, tieners en jongeren.Tijdens de activiteiten letten de TOS-medewerkers op wat er goed gaat en wat aandacht verdient. Deze signalen worden structureel verwerkt in het logboek. Waar nodig worden signalen over schoon, heel, veilig, groepsgedrag en informatie over individuen doorgespeeld naar de relevante wijkpartners en organisaties.

TOS vanaf 2017Vanaf 1 januari 2017 vormen de stichting TOS Centraal, TOS Delfshaven en TOS Charlois samen één collectief . De drie stichtingen bundelen de krachten in een nieuwe organisatie die, kort en krachtig, Thuis Op Straat gaat heten.De Rotterdamse TOS praktijken in Delfshaven, Noord, Centrum, Feijenoord, Charlois en Zuiderpark (Sportplaza) vallen, samen met de Jongeren Bijdrage Regeling onder de nieuwe stichting. De stichting TOS Leiden blijft vooralsnog een aparte stichting.Door de krachten te bundelen ontstaat een nieuwe, krachtige en slagvaardige organisatie, die voorbereid is op de toekomst. Samen blijven we ons inzetten voor het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen, tieners en jongeren. Of zoals de missie van de nieuwe organisatie luidt:‘TOS helpt jeugdigen opgroeien tot aanspreekbare, weerbare en zelfredzame burgers, die een volwaardige plaats in de samenleving innemen. TOS gaat uit van de eigen kracht van jeugdigen en stelt hen in staat hun talenten en mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf of voor anderen.’

Waar

Oostkousdijk 4 Rotterdam

Contact

Zsuzsanna Lajko
Contactpersoon

Neem contact op met Zsuzsanna:

8