Motto - Delfshaven

Platform van lokale organisaties

Motto - Delfshaven

Door:
Henk Kamminga

Motto staat voor: Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen. Persoonlijke aandacht en een luisterend oor voor ouderen die behoefte hebben aan een goed gesprek.

In de dienstverlening van Motto draait het om de mens met zijn vragen, zijn vreugde en zijn verdriet. Met die insteek gaan getrainde vrijwilligers van Motto als gesprekspartner op bezoek bij ouderen. Zij komen geregeld langs en bieden een klankbord, een luisterend oor, dagen uit tot een goed gesprek en stellen vragen die op weg helpen. Een betrouwbare en - op den duur - vertrouwde gesprekspartner. Als oudere bent u de moeite waard en ervaart u zo een steuntje in de rug, krijgt vertrouwen, inzicht en antwoorden op voor u belangrijke levensvragen. Motto brengt mensen bij elkaar die op eenvoudige wijze veel voor elkaar kunnen betekenen, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Motto is een project van Samen 010 en draait al meerdere jaren in de wijken IJsselmonde, Prins Alexander en Hillegersberg-Schiebroek. En sinds mei 2016 in Delfshaven.

Bezoek ons

Aelbrechtskolk 33b
3025HB Rotterdam

vaste nummer: 010-4157908
mobiele nummer: 06-28830857
  Contact