Valentijnschool

non-profit organisatie
Basisscholen

Een goed resultaat in een prettig klimaat met aandacht voor de talenten van ieder kind.

Het karakter van de school

De school ligt in de deelgemeente Delfshaven. Op de Valentijnschool
wordt adaptief onderwijs aangeboden. Leren en presteren wordt
belangrijk gevonden. De leerlingen doen dat vooral als er structuur en
duidelijkheid is.

Het team van professionele leerkrachten en deskundigen houdt zich
vooral bezig met het geven van kwalitatief goed onderwijs. Er is eerst
instructie voor de hele groep, daarna vindt differentiatie plaats. Dit
betekent, dat er extra aandacht is voor de leerlingen, die meer of
minder aan kunnen. Leerlingen leren beter als ze plezier hebben in
school. Daarom hecht de school veel waarde aan een goed en veilig
pedagogisch klimaat. De Valentijnschool legt de nadruk op
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen.

Het team staat open voor onderwijsvernieuwingen, waarbij het belang
van de leerling het uitgangspunt is. De leerlingen van de
Valentijnschool krijgen meer uren onderwijs. Die extra uren bestaan uit
sportieve en culturele activiteiten, die door vakspecialisten gegeven
worden. Tussen de middag blijven alle kinderen over, onder begeleiding
van leerkrachten.

Ook na schooltijd zijn er extra activiteiten. Ouders hebben een
eigen plaats op de Valentijnschool. Zij lopen makkelijk in en uit en zij
kunnen allerlei cursussen volgen. Er is één medewerker
ouderbetrokkenheid en er is een ouderkamer. Verder worden er één keer
per maand themabijeenkomsten gehouden.

Er wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal De Dolfijn. Met alle
betrokkenen wordt voor kinderen van 2 tot 12 jaar de school gemaakt waar
men trots op is!

Waar

Gijsingstraat 51 Rotterdam

Contact

Jos De leeuw
Contactpersoon

Neem contact op met Jos:

8