HUISWERKBEGELEIDING

Educatie

Kent u dat? Uw kinderen komen thuis met huiswerk en heeft een heleboel vragen hierover maar u weet er geen antwoord op. Of uw kinderen heeft gewoonweg niet de middelen of ruimte om rustig en geconcentreerd te werken aan hun huiswerk. Wij bieden uw kinderen de mogelijkheid om in alle rust hun huiswerk te kunnen maken. Daarbij kunnen ze met al hun vragen bij onze begeleiders terecht. Zo nodig worden de kinderen ook overhoord door een van onze begeleiders. Wij bieden de kinderen zo veel mogelijk materiaal aan, o.a computers, oefenschriften, printers, schrijfwaar en toegang tot internet.

Wie

Kinderen
Jongeren

Contact

Neem contact op met alida:

alida lemberg
Contactpersoon
4