Nieuws uit Kruisland

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Groen

Aanleg natuurspeeltuin de Darink

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van het braakliggend terrein op de Darink. De bomen en hagen zijn aangeplant, het gras gezaaid en de paden (worden) aangelegd. We hebben al gezien dat de Kruislandse kinderen het gebied al ontdekt hebben! Om het groen de kans te geven om te laten groeien willen we iedereen vragen om nog even geduld te hebben en het terrein nog niet te betreden.Ook de aanleg van de paden is nog niet afgerond, dus ook hiervoor graag even geduld om dubbel werk te voorkomen. Er wordt door de gemeente een lint gespannen en een bordje geplaatst. Zodra er gespeeld kan worden geven we een seintje. P.s. vanaf 1 april tot 30 juni is er een statiegeldactie bij de COOP. Wanneer je je statiegeld doneert, verdubbelt de COOP de opbrengst. Met deze opbrengst gaan we vervolgens kijken hoe we het terrein nog kunnen voorzien van speelobjecten. Heb je suggesties, laat het ons weten!

Geluk

Leefbaarheidsplan voor Kruisland

Als dorpsraad Kruisland zetten we ons graag in voor de leefbaarheid van ons dorp, hierbij u kunt denken aan onderwerpen zoals verkeersveiligheid, woningbouw, inrichting groen en kwaliteit van de infrastructuur (straten, verlichting e.d.). Hierover hebben we contact met de gemeente en organisaties binnen de gemeente die zich hier mee bezig houden (o.a. Stichting Welzijn Kruisland en KBO), maar ook input vanuit u als bewoners is van groot belang!

We hebben, in overleg met de gemeente Steenbergen, het idee opgepakt om een “Leefbaarheidsplan 2021-2025” op te stellen, waarin we de belangrijkste onderwerpen en agendapunten willen opnemen waar we de komende vijf jaar met steun van de gemeente en organisaties aan willen werken.

Na eerdere concept-versies waar inwoners ideeën hebben kunnen aanreiken en reactie hebben kunnen geven, vindt u onderstaand nu de definitieve versie. Deze versie willen wij gebruiken als kader voor de periode 2021-2025 om de leefbaarheid in ons dorp op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren Uiteraard blijft de dorpsraad open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Daarvoor kun u contact opnemen via contact.dorpsraadkruisland@gmail.com of door contact op te nemen met één van de leden van de dorpsraad.

veiligheid

Whats app alertgroep

Er is al geruime tijd een Whats app alert-groep actief op het dorp. Deze is voor bedoeld voor serieuze meldingen in de trent van 112 of zeer verdachte gedragingen van personen.

U kunt zich daar voor aanmelden via buurtpreventie.kruisland@ziggo.nl of via nummer 06-20403046 We hebben daarvoor nodig uw mobiel nummer, naam en adres.

Kijk voor de spelregels op www.buurtpreventiekruisland.nl onder mededelingen/whats app

Sociaal

Mantelzorg tijdens avondklok

Via het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen ontvingen wij onderstaande informatie die wij graag verder willen delen voor diegene die mantelzorg geven.

Het coronavirus is nog steeds onder ons waarbij de maatregelen wederom worden aangescherpt. Daarbij is nu ook de avondklok van kracht. Verschillende mantelzorgers vragen zich af welke gevolgen dit heeft voor de zorg voor een naaste, die elders woonachtig is. Mag je daar nog wel naartoe in de avond voor het verlenen van zorg of ondersteuning? 

Rijksoverheid heeft een verklaringsformulier opgesteld waarmee u als mantelzorger ondanks de avondklok naar uw naaste kunt gaan als het gaat om noodzakelijk zorg of ondersteuning.

Onderstaand staat in stappen vermeld hoe u de verklaring digitaal kunt aanvragen:

  • Download het formulier door op de volgende tekst te klikken: Eigen verklaring avondklok
  • Hierbij de link voor de keuze van verschillende opties voor het invullen van de eigen verklaring ( 4 opties: printen en met de hand invullen, digitaal invullen en printen, formulier invullen op telefoon of tablet of op computer invullen en doorsturen naar telefoon of tablet): Formulier voor de avondklok: downloaden en meenemen | Publicatie | Rijksoverheid.nl
  • Vul uw gegevens in.
  • Geeft aan vanaf en tot en met welke datum u tussen 21.00 uur en 4.30 uur buiten moet zijn.
  • Vink het vakje ‘Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’ aan.
  • Vul bij toelichting in: Vanwege noodzakelijke en onuitstelbare mantelzorg.
  • Neem het formulier uitgeprint of digitaal mee als u tijdens de avondklok voor uw mantelzorgtaken de straat op moet.
  • De politie kan u onderweg om uw ID en de Eigen verklaring avondklok vragen.
  • Zorgt u voor meerdere mensen? Vul voor elke zorgvrager een aparte verklaring in.

De verklaring kan alleen gebruikt worden als bewijs om tijdens avondklokuren op straat te zijn. Niet voor andere (mantelzorg)zaken. We vragen u ook de verklaring zorgvuldig te gebruiken, en alleen voor noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg tijdens de avondklok. Want het blijft belangrijk dat we ons zoveel mogelijk aan de oproep ‘blijf thuis’ van de overheid houden.

mobiliteit

Denk mee over laadpalen in Kruisland

Gemeente Steenbergen begint het nieuwe jaar duurzaam en plaatst nieuwe laadpalen voor elektrische auto's. In samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg komen er een aantal nieuwe laadpalen in de kernen Steenbergen, Dinteloord, Kruisland en Nieuw-Vossemeer. Inwoners kunnen meedenken over de definitieve locaties.

Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto. Ook in de gemeente Steenbergen. Dit is goed voor het milieu en dus erg duurzaam. Deze auto's moeten ook worden opgeladen. Dit kan met de laadpalen die de komende jaren geplaatst worden in de gemeente Steenbergen.

Denk mee

Iedere inwoner van de gemeente Steenbergen mag meedenken over de definitieve plaatsing van de laadpalen. Dit kan door het invullen van een online enquête. In deze enquête is ook een kaart te vinden waarop alle laadpalen staan. Via deze kaart kan iedereen reageren op locaties en bestaat de mogelijkheid om alternatieve locaties aan te wijzen in de directe omgeving. Invullen van de enquête kan tot en met 8 februari. De enquête vindt u via 'zie ook' bij dit nieuwsbericht of ga direct naar de enquête!

Meerjarenplan

Het bedrijf Vattenfall heeft de gemeente geholpen met het bepalen van de locaties van de laadpalen. Er is onder andere gekeken naar de behoefte van inwoners en ondernemers, ligging van elektriciteitskabels, groenvoorziening, parkeervakken en parkeerdruk. Zij hebben er rekening mee gehouden dat er in alle kernen van de gemeente uiteindelijk een dekkend netwerk is waarbij binnen 250 meter loopafstand een laadpaal staat. Dit netwerk kan niet in zijn geheel het komende jaar worden gerealiseerd. Daarom is er een plan gemaakt om de komende jaren stap voor stap de palen te plaatsen. Voor 2025 moeten alle laadpalen er staan.

Gezondheid

Mondkapjes en handgel voor minima

Persbericht gemeente Steenbergen: niet-medische mondkapjes en desinfecterende handgel gratis beschikbaar voor minima

De landelijke overheid adviseert momenteel dringend om in ‘publieke binnenruimtes’ mondkapjes te dragen en het gebruik van desinfecterende handgel wordt al sinds het begin van de coronacrisis aangemoedigd. Daarom deelt de gemeente Steenbergen mondkapjes en desinfecterende handgel uit voor gezinnen en alleenstaanden met een smalle beurs.

 Koos Krook, wethouder zorg: “Mensen op of rond het minimum kunnen het juist in deze tijd extra zwaar hebben en worden zo weer op extra kosten gejaagd. De zorg om deze materialen aan te kunnen schaffen, kan een belemmering vormen voor een veilige, gezonde leefsituatie. Het dragen van mondkapjes is een van de maatregelen die helpen om verdere besmettingen te voorkomen. Fantastisch dat zoveel vrijwilligers direct hebben aangegeven te willen helpen met het uitdelen van deze materialen via maar liefst 10 locaties in onze kernen.”

 Inkomensgrens

Om in aanmerking te komen voor deze materialen, zijn er inkomensgrenzen gesteld:

•     Alleenstaand (met of zonder kinderen), met een maximum netto inkomen van € 1.207 per maand.

•     Samenwonend/ gehuwd (met of zonder kinderen), met een maximum gezamenlijke netto inkomen van € 1.724 per maand. 

Inkomensgegevens hoeven bij de afhaalpunten echter niet overlegd te worden. Er worden per persoon twee mondkapjes en per huishouden 1 fles desinfecterende gel beschikbaar gesteld.

Locaties

In Kruisland zijn de volgende afhaalpunten.

•              Bianca Verbiest (Van Diepenbeekstraat 5, Kruisland)

•              Pamela Verlooij (Tuimelaar 17, Kruisland)

Zoom