Nieuws uit Kruisland

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Groen

Aanleg natuurspeeltuin de Darink

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van het braakliggend terrein op de Darink. De bomen en hagen zijn aangeplant, het gras gezaaid en de paden (worden) aangelegd. We hebben al gezien dat de Kruislandse kinderen het gebied al ontdekt hebben! Om het groen de kans te geven om te laten groeien willen we iedereen vragen om nog even geduld te hebben en het terrein nog niet te betreden.Ook de aanleg van de paden is nog niet afgerond, dus ook hiervoor graag even geduld om dubbel werk te voorkomen. Er wordt door de gemeente een lint gespannen en een bordje geplaatst. Zodra er gespeeld kan worden geven we een seintje. P.s. vanaf 1 april tot 30 juni is er een statiegeldactie bij de COOP. Wanneer je je statiegeld doneert, verdubbelt de COOP de opbrengst. Met deze opbrengst gaan we vervolgens kijken hoe we het terrein nog kunnen voorzien van speelobjecten. Heb je suggesties, laat het ons weten!

Geluk

Leefbaarheidsplan voor Kruisland

Als dorpsraad Kruisland zetten we ons graag in voor de leefbaarheid van ons dorp, hierbij u kunt denken aan onderwerpen zoals verkeersveiligheid, woningbouw, inrichting groen en kwaliteit van de infrastructuur (straten, verlichting e.d.). Hierover hebben we contact met de gemeente en organisaties binnen de gemeente die zich hier mee bezig houden (o.a. Stichting Welzijn Kruisland en KBO), maar ook input vanuit u als bewoners is van groot belang!

We hebben, in overleg met de gemeente Steenbergen, het idee opgepakt om een “Leefbaarheidsplan 2021-2025” op te stellen, waarin we de belangrijkste onderwerpen en agendapunten willen opnemen waar we de komende vijf jaar met steun van de gemeente en organisaties aan willen werken.

Na eerdere concept-versies waar inwoners ideeën hebben kunnen aanreiken en reactie hebben kunnen geven, vindt u onderstaand nu de definitieve versie. Deze versie willen wij gebruiken als kader voor de periode 2021-2025 om de leefbaarheid in ons dorp op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren Uiteraard blijft de dorpsraad open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Daarvoor kun u contact opnemen via contact.dorpsraadkruisland@gmail.com of door contact op te nemen met één van de leden van de dorpsraad.

veiligheid

Whats app alertgroep

Er is al geruime tijd een Whats app alert-groep actief op het dorp. Deze is voor bedoeld voor serieuze meldingen in de trent van 112 of zeer verdachte gedragingen van personen.

U kunt zich daar voor aanmelden via buurtpreventie.kruisland@ziggo.nl of via nummer 06-20403046 We hebben daarvoor nodig uw mobiel nummer, naam en adres.

Kijk voor de spelregels op www.buurtpreventiekruisland.nl onder mededelingen/whats app

Sociaal

Mantelzorg tijdens avondklok

Via het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen ontvingen wij onderstaande informatie die wij graag verder willen delen voor diegene die mantelzorg geven.

Het coronavirus is nog steeds onder ons waarbij de maatregelen wederom worden aangescherpt. Daarbij is nu ook de avondklok van kracht. Verschillende mantelzorgers vragen zich af welke gevolgen dit heeft voor de zorg voor een naaste, die elders woonachtig is. Mag je daar nog wel naartoe in de avond voor het verlenen van zorg of ondersteuning? 

Rijksoverheid heeft een verklaringsformulier opgesteld waarmee u als mantelzorger ondanks de avondklok naar uw naaste kunt gaan als het gaat om noodzakelijk zorg of ondersteuning.

Onderstaand staat in stappen vermeld hoe u de verklaring digitaal kunt aanvragen:

  • Download het formulier door op de volgende tekst te klikken: Eigen verklaring avondklok
  • Hierbij de link voor de keuze van verschillende opties voor het invullen van de eigen verklaring ( 4 opties: printen en met de hand invullen, digitaal invullen en printen, formulier invullen op telefoon of tablet of op computer invullen en doorsturen naar telefoon of tablet): Formulier voor de avondklok: downloaden en meenemen | Publicatie | Rijksoverheid.nl
  • Vul uw gegevens in.
  • Geeft aan vanaf en tot en met welke datum u tussen 21.00 uur en 4.30 uur buiten moet zijn.
  • Vink het vakje ‘Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’ aan.
  • Vul bij toelichting in: Vanwege noodzakelijke en onuitstelbare mantelzorg.
  • Neem het formulier uitgeprint of digitaal mee als u tijdens de avondklok voor uw mantelzorgtaken de straat op moet.
  • De politie kan u onderweg om uw ID en de Eigen verklaring avondklok vragen.
  • Zorgt u voor meerdere mensen? Vul voor elke zorgvrager een aparte verklaring in.

De verklaring kan alleen gebruikt worden als bewijs om tijdens avondklokuren op straat te zijn. Niet voor andere (mantelzorg)zaken. We vragen u ook de verklaring zorgvuldig te gebruiken, en alleen voor noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg tijdens de avondklok. Want het blijft belangrijk dat we ons zoveel mogelijk aan de oproep ‘blijf thuis’ van de overheid houden.

mobiliteit

Denk mee over laadpalen in Kruisland

Gemeente Steenbergen begint het nieuwe jaar duurzaam en plaatst nieuwe laadpalen voor elektrische auto's. In samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg komen er een aantal nieuwe laadpalen in de kernen Steenbergen, Dinteloord, Kruisland en Nieuw-Vossemeer. Inwoners kunnen meedenken over de definitieve locaties.

Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto. Ook in de gemeente Steenbergen. Dit is goed voor het milieu en dus erg duurzaam. Deze auto's moeten ook worden opgeladen. Dit kan met de laadpalen die de komende jaren geplaatst worden in de gemeente Steenbergen.

Denk mee

Iedere inwoner van de gemeente Steenbergen mag meedenken over de definitieve plaatsing van de laadpalen. Dit kan door het invullen van een online enquête. In deze enquête is ook een kaart te vinden waarop alle laadpalen staan. Via deze kaart kan iedereen reageren op locaties en bestaat de mogelijkheid om alternatieve locaties aan te wijzen in de directe omgeving. Invullen van de enquête kan tot en met 8 februari. De enquête vindt u via 'zie ook' bij dit nieuwsbericht of ga direct naar de enquête!

Meerjarenplan

Het bedrijf Vattenfall heeft de gemeente geholpen met het bepalen van de locaties van de laadpalen. Er is onder andere gekeken naar de behoefte van inwoners en ondernemers, ligging van elektriciteitskabels, groenvoorziening, parkeervakken en parkeerdruk. Zij hebben er rekening mee gehouden dat er in alle kernen van de gemeente uiteindelijk een dekkend netwerk is waarbij binnen 250 meter loopafstand een laadpaal staat. Dit netwerk kan niet in zijn geheel het komende jaar worden gerealiseerd. Daarom is er een plan gemaakt om de komende jaren stap voor stap de palen te plaatsen. Voor 2025 moeten alle laadpalen er staan.

Gezondheid

Mondkapjes en handgel voor minima

Persbericht gemeente Steenbergen: niet-medische mondkapjes en desinfecterende handgel gratis beschikbaar voor minima

De landelijke overheid adviseert momenteel dringend om in ‘publieke binnenruimtes’ mondkapjes te dragen en het gebruik van desinfecterende handgel wordt al sinds het begin van de coronacrisis aangemoedigd. Daarom deelt de gemeente Steenbergen mondkapjes en desinfecterende handgel uit voor gezinnen en alleenstaanden met een smalle beurs.

 Koos Krook, wethouder zorg: “Mensen op of rond het minimum kunnen het juist in deze tijd extra zwaar hebben en worden zo weer op extra kosten gejaagd. De zorg om deze materialen aan te kunnen schaffen, kan een belemmering vormen voor een veilige, gezonde leefsituatie. Het dragen van mondkapjes is een van de maatregelen die helpen om verdere besmettingen te voorkomen. Fantastisch dat zoveel vrijwilligers direct hebben aangegeven te willen helpen met het uitdelen van deze materialen via maar liefst 10 locaties in onze kernen.”

 Inkomensgrens

Om in aanmerking te komen voor deze materialen, zijn er inkomensgrenzen gesteld:

•     Alleenstaand (met of zonder kinderen), met een maximum netto inkomen van € 1.207 per maand.

•     Samenwonend/ gehuwd (met of zonder kinderen), met een maximum gezamenlijke netto inkomen van € 1.724 per maand. 

Inkomensgegevens hoeven bij de afhaalpunten echter niet overlegd te worden. Er worden per persoon twee mondkapjes en per huishouden 1 fles desinfecterende gel beschikbaar gesteld.

Locaties

In Kruisland zijn de volgende afhaalpunten.

•              Bianca Verbiest (Van Diepenbeekstraat 5, Kruisland)

•              Pamela Verlooij (Tuimelaar 17, Kruisland)

Blogs

Update Corona brief hulpaanbod

Met de uitbraak van het corona-virus en de maatregelen om zoveel mogelijk thuis te blijven, was er uiteraard de vraag of er behoefte was aan extra hulp. In samenwerking met de stichting Welzijn, KBO en Zonnebloem heeft de dorpsraad huis-aan-huis een brief verspreid met de mogelijkheid lokaal hulp in te schakelen. Tot nu toe is gebleken dat men zich uitstekend weet te redden, er zijn vooral reacties voor hulp aanbod binnen gekomen. Dank aan alle vrijwilligers voor hun beschikbaarheid!
Wonen

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

De gemeente Steenbergen wil graag input van de inwoners voor het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP). Tot 31 mei kunt u hiervoor de vragenlijst invullen op www.gemeente-steenbergen.nl/gvvp Dit helpt om inzicht te geven in de verkeersbewegingen in de gemeente, maar ook uw suggesties voor verbeteringen zijn welkom.

Nieuwe waterwagen voor hanging baskets

Zaterdag 23 mei heeft de dorpsraad weer de bloembakken opgehangen in de dorpskern. Nieuw is dat we dit jaar de bloembakken wekelijks van water kunnen voorzien door middel van een waterwagentje. Door een bijdrage uit het initiatievenfonds van gemeente Steenbergen (waarvoor dank!) is dit elektrisch voertuig aangeschaft en omgebouwd tot waterwagen. We hopen hiermee de bloemetjes lang te kunnen laten bloeien! Een kleine club van vrijwilligers gaat aan de slag om de bloemen wekelijks (of bij warm en droog weer soms vaker) van water te voorzien.

Aanmelden Kruislandnu via Wijkconnect

Voor het plaatsen van Prikbordberichten, Agenda-items en andere berichten wordt er gevraagd eerst aan te melden of in te loggen.
Voor aanmelden voor Kruisland.nu kunt u onderstaand stappenplan volgen:

Aanmelden voor Kruisland.nu
1. Ga naar www.kruisland.nu. Klik op ‘aanmelden’ (rechtsboven)
2. Vul voornaam + achternaam in, klik 'Verder'
3. Vul email en wachtwoord, klik 'Verder'
4. klik 'Voltooien'
5. Ga naar ‘bewoner’ of ‘organisatie’, waarmee je een prikbord bericht wilt plaatsen.
6. Ga links naar ‘prikbord’. Kies ‘aanmaken’.
7. Kies een titel, beschrijving, kenmerk, doelgroep en eventueel een foto, prijs of website.
8. Tevreden? Zet je prikbordbericht ‘online’. Je kunt dit gelijk met Facebook of Twitter delen.

Aanpassen: klik rechtsboven op je naam, dan ‘mijn wijkconnect’, dit is je persoonlijke omgeving.
Klik op ‘bewoner’ of ‘organisatie’. Dan links op ‘prikbord’. Klik blauw potlood ‘wijzigen’. Daarna ‘opslaan’.

Verwijderen: ga links naar ‘prikbord’. Klik prullenbak ‘verwijderen’.

Tip: Als je bent ingelogd, kun je ook direct vanuit het Wijk Prikbord op ‘plaatsen’ klikken.

Werkt er iets niet goed? Probeer indien mogelijk met een andere browser (bv google chrome) of neem contact met Wijkconnect via contactformulier rechtsonder of via reactie@dorpsraadkruisland.nl
Blogs

Brief Corona-virus Hoe we elkaar in Kruisland een handje kunnen helpen

Onderstaande brief wordt 26-3-2020 van deur tot deur verspreid

Beste Kruislanders,

Deze brief geeft informatie van de Stichting Welzijn Kruisland en de Dorpsraad over een genomen initiatief om ouderen en kwetsbaren zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de Coronavirus uitbraak. In de Stichting Welzijn werken de Dorpsraad, de KBO en de Zonnebloem samen.

Achtergrond:
Het zal niemand ontgaan zijn: de hele wereld en ook Nederland wordt geteisterd door het Corona-virus. Niemand kan voorspellen wanneer we er weer vanaf zullen zijn, maar op dit moment moeten we ermee rekenen, dat dat op zijn minst nog een aantal weken, misschien wel enkele maanden kan duren.
Het ergste is het natuurlijk voor de mensen die echt ziek worden en hun families. En hoewel de overheid, de bedrijven en de mensen zelf alles op alles zetten om de uitbraak onder controle en de gezondheidszorg overeind te houden, worden mensen en hun families getroffen. En we moeten ervan uitgaan, dat dat ook in ons dorp zo zal zijn.
Voor degenen, die niet getroffen worden door het virus, of die besmet raken maar geen of slechts milde klachten krijgen, is het ook een vervelende tijd omdat het sociale leven door de genomen maatregelen sterk beperkt is. Het is nog niet duidelijk hoe lang de uitbraak zal gaan duren en hoe lang de maatrelen van kracht zullen blijven. Bovendien is er ook voor sommigen ook onzekerheid over hun baan, inkomen, bedrijf e.d.

Aandacht voor ouderen en kwetsbaren:
Vermoedelijk hebt U op t.v., in de krant of via het internet gezien, dat er extra bezorgdheid is voor de ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Enerzijds zijn zij veel kwetsbaarder voor het virus, anderzijds kunnen zij door de huidige opgelegde sociale beperkingen eerder hulp nodig hebben of zich eenzaam gaan voelen door de inperking van de sociale contacten.
Er worden overal en op veel verschillende niveaus acties ondernomen om wanneer nodig de ouderen en kwetsbaren bij te staan. Dat varieert van hulp door familie en buren, initiatieven van

bedrijven (bijvoorbeeld winkels) en maatschappelijke organisaties, ondersteuning door de gemeente en nog veel meer.

Initiatief Stichting Welzijn Kruisland en Dorpsraad:
Wat in het hele land speelt, speelt natuurlijk ook in Kruisland. En hoewel het misschien nog niet zo heel zichtbaar is, is er in ons dorp ook al een inventarisatie gemaakt van mogelijke problemen en hebben de Stichting Welzijn Kruisland en de Dorpsraad Kruisland een initiatief voorbereid om ouderen en kwetsbaren zo goed mogelijk te helpen, mocht dat echt nodig worden.
Met nadruk op “ mocht dat nodig worden”. Want op dit moment (26-3-2020) is na een peiling via KBO en Zonnebloem nog niet gebleken van grote problemen. En natuurlijk willen we de problemen zeker niet groter maken dan ze zijn en geen grote initiatieven optuigen, waar niemand om verlegen zit. Anderzijds willen we wel voorbereid zijn indien de situatie ten opzichte van nu ernstiger wordt.

Hoe werkt het?
De verwachting is, dat de bestaande en vertrouwde organisaties in Kruisland met hulp van een beperkt aantal vrijwilligers de ondersteuning kunnen bieden, die in redelijkheid verwacht mag worden. Wat dan aan steun geboden zou kunnen worden is: helpen met boodschappen doen, echt noodzakelijk vervoer, contact ter bestrijding van eenzaamheid e.d. Daarbij moeten wel de regels van de overheid in acht genomen worden en fysiek contact zoveel mogelijk vermeden worden. Deze hulp zal verleend worden door een aantal Kruislanders, die zich vrijwillig daarvoor aangemeld hebben.
Mochten meer mensen zich als vrijwilliger willen aanmelden, bijvoorbeeld om indien nodig telefonisch contact te onderhouden met enkele anderen, dan kunnen die zich opgeven bij Peter Gommeren, Arthur Oomen of Ad Hellemons (zie de telefoonnummers).

Ons uitgangspunt is, dat het “elkaar een handje helpen” op deze manier in Kruisland goed te regelen moet zijn. We zijn een kleine gemeenschap waar men elkaar kent en oog voor elkaar heeft. In de meeste gevallen zal de beschreven hulp al verleend worden door familie, buren en bekenden, zonder dat daar iets aparts voor hoeft te worden geregeld. Het initiatief van COOP Schrauwen/” de Spek” om het mogelijk te maken telefonisch of via email boodschappen te bestellen (0167-536025 of info@coopkruisland.nl), die dan vlot thuis gebracht worden is in deze situatie van grote waarde. Net zoals het gegeven, dat de apotheek, zoals altijd al, de medicijnen dagelijks aan huis bezorgt. Onze initiatieven om de helpende hand te bieden zullen zich dan ook zoveel mogelijk richten op de mensen, die zich echt niet zelf kunnen redden. Dat lijken er vooralsnog niet veel te zijn, maar het is verstandig rekening te houden met een verslechterende situatie.

Contact per telefoon:
De mensen, die de komende tijd echt ondersteuning nodig hebben of die telefonisch contact met anderen willen hebben om de eenzaamheid wat te verdrijven kunnen één van de volgende telefoonnummers bellen:
• Peter Gommeren (KBO) 06-53455765
• Arthur Oomen (Zonnebloem) 06-23233033
• Ad Hellemons (Dorpsraad) 06-54613091
Hebt u eenmaal contact met één van de drie bovengenoemde mensen, dan kunt U daar uw probleem of vraag neerleggen. Peter, Arthur en Ad zorgen er vervolgens voor, dat U gekoppeld wordt aan een vrijwilliger die contact met U onderhoudt als U daar behoefte aan heeft of die probeert U te helpen uw meer praktische probleem op te lossen.

Vraag en aanbod online:
Daarnaast is er voor degenen, die digitaal uit de voeten kunnen op www.kruisland.nu een online Prikbord “Vraag & Aanbod van hulp”. Iedereen kan hier hulp aanbieden of vragen plaatsen via “Toevoegen” (U wordt wel gevraagd uzelf eerst eenvoudig aan te melden en in te loggen). Iedereen kan hier zelf reageren op “Vraag en Aanbod voor hulp”. In de “Etalage” kunnen ook producten of diensten worden aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld een idee om grote puzzels (die nogal wat tijd vergen om te leggen) met elkaar uit te ruilen. Dit zou ook kunnen met boeken en tal van andere activiteiten en zaken. Vanuit de dorpsraad houden wij deze webpagina ook in de gaten en geven echte hulpvragen door aan de vrijwilligers, maar er is heel veel wat U direct met elkaar kunt regelen en waar U niemand anders voor nodig hebt.

Door de eerder genoemde drie telefoonnummers en www.kruisland.nu in te zetten zal er snel altijd iemand bereikt kunnen worden, die uw hulpvraag kan aannemen.

Verdere communicatie:
U begrijpt, dat we niet regelmatig huis-aan-huis berichten kunnen verspreiden over hoe de situatie met betrekking tot deze actie verloopt. Daarom zullen we proberen wekelijks een voortgangsbericht te publiceren op www.kruisland.nu Door onderling deze informatie verder te verspreiden naar mensen die niet digitaal actief zijn moet het mogelijk zijn iedereen min of meer op de hoogte te houden. Onze mogelijkheden gaan hier niet verder dan het plaatsen van berichten op www.kruisland.nu .

Nog meer mogelijkheden om on hulp te vragen:
Let op: er zijn nog andere initiatieven, waar u gebruik van kunt maken. Zo heeft de Stichting WijZijn Steenbergen met ondersteuning van de gemeente een telefoonnummer geopend: 0167-750 850 Dit nummer kan gebeld worden van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00. Ook op dit nummer kunt u terecht met uw vragen om ondersteuning. Dit nummer heeft dezelfde functie als het initiatief dat we nu in Kruisland nemen. Het is aan U om te beslissen of U uw vraag liever neerlegt bij WijZijn Steenbergen of direct in Kruisland.

Medische vragen of problemen:
Voor alle medische vragen of problemen dient U zoals altijd de normale weg te bewandelen: de huisarts of in spoedeisende gevallen 112. Dat geldt ook voor vragen, die betrekking hebben op professionele zorg, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk. Hierbij kan het nu genomen initiatief U niet helpen.

Samen sterk door op elkaar te letten en elkaar een handje te helpen, wanneer nodig:
Op deze manier kunnen we in Kruisland elkaar de komende tijd een handje helpen, wanneer dat echt nodig zou worden. Geen ingewikkeld en bureaucratisch systeem, maar dorpsgenoten, die elkaar eenvoudig en snel weten te vinden en dan zonder verdere tussenkomst overgaan tot actie.
Samen sterk!

Wij danken de Zonnebergschool voor het afdrukken van deze brief.

Stichting Welzijn Kruisland
Dorpsraad Kruisland
Zoom