Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol

Door:

De Stichting Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol is in 1999 opgericht en heeft als hoofddoel het vergroten van de leefbaarheid in Foxhol.

Daartoe houdt zij zich bezig met zowel het fysieke als het sociale domein in het dorp Foxhol.

Voorbeelden van het fysieke zijn:

Jeu de boules baan, uitbreiding speeltuinen, Fitnesspark, groen afvalplek, enz.

Voorbeelden van Het sociale zijn:

Felicitatiedienst, aandacht voor nieuwe bewoners, medeleven bij rouwverwerking, ondersteuning van verenigingen, enz.


Volg ons

foxhol.com


Deel via sociale media

Bezoek ons

W.A. Scholtenweg 8
9607PH Foxhol

  Contact