Mensen verbinden in de Wijk
Dat is onze missie

Voor gemeenten

"Je hele wijk online"

Beste vertegenwoordiger van je buurt, wijk, stad of gemeente,

Welkom op Wijkconnect. Leuk dat je meer te weten wilt komen over ons wijkplatform. Graag vertellen we je meer over WijkConnect en hoe we voor jou als gemeentelijke organisatie een behoefte zouden kunnen vervullen.

1. Je hele wijk online

Zijn alle initiatieven, activiteiten, organisaties in de wijk goed vindbaar? Kunnen de bewoners en professionals elkáár ook goed vinden? Hoe ontdekken wijkbewoners de gemeentelijke voorzieningen en diensten? Bekende vragen waar je als gemeente mee te maken kan krijgen.

WijkConnect geeft gemeenten de mogelijkheid om het totaal aan organisaties, voorzieningen en faciliteiten in de wijk te presenteren aan bewoners. Met de Organisatiegids kunnen organisaties zichzelf presenteren. Hebben ze activiteiten? Die komen in de WijkAgenda. Beginnende bewonersbedrijven of (deels) commerciële diensten zoals verhuur of advies, worden gedeeld in de WijkEtalage.

2. Burenhulp stimuleren

Een andere belangrijke behoefte is het kunnen verbinden van professionele zorg en (informele) burenhulp. Met de nieuwe wetgeving, de sociale wijkteams en de vermindering van professionele zorg, hebben we elkaar als bewoners hard nodig.

Hoe verbind je die twee? Doe je dat landelijk, of lokaal, of beide?

WijkConnect lost dit op door het WijkPrikbord toegankelijk te maken voor bewoners én professionals. Waar nodig, helpen Sociaal Makelaars, Opbouwwerkers of Wijkcoaches om de match tot stand te brengen. Zo kun je bewoners verder helpen en zelf vrijwilligers vinden. Om te voorkomen dat je het wiel opnieuw uitvindt, werken we goed samen met bestaande initiatieven, netwerken en platforms.

3. De lokale economie leeft op

Wie vaak vergeten worden bij het opzetten van sociale wijkplatforms, zijn de ondernemers. Hoe behouden we de bijzondere winkeltjes? Hoe blijft de straat levendig? Hoe houden we de geldstromen binnen de wijk? Hoe stimuleren we bewonersbedrijven?

Door actief ondernemers te betrekken bij WijkConnect blijft de wijk aantrekkelijk. Er ontstaan meer samenwerkingen tussen bedrijven en sociale initiatieven. En het zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat voor (nieuwe) ondernemingen.

WijkConnect zet de wijk in beweging en stimuleert uitwisseling en interactie tussen alle mensen die in de wijk wonen of werken.