Mensen verbinden in de Wijk
Dat is onze missie

Privacy

Versie 3.0 , 20191220, WijkConnect.
Deze Privacyverklaring is opgesteld door WijkConnect ism een advocaat gespecialiseerd in online veiligheid van gegevens.

Privacybeleid
1.1 WijkConnect helpt bij het verbinden van mensen in de wijk. Via ons online platform (hierna: Website) dat voor en door de wijk wordt beheerd brengen wij vraag - en aanbod van bewoners en organisaties bij elkaar. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

1.2 Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. We nemen alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om je Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, wijzigen of vernietiging van je Persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

1.3 Wij verzamelen en gebruiken enkel de informatie die nodig is zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De diensten ter beschikking gesteld op de Website worden aangeboden door WijkConnect BV, gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56267533. Je kunt ons bereiken via

Drentesingel 111, 6835HM, Arnhem
BTW nummer 852048920B01
Emailadres: info@wijkconnect.com
Telefoonnummer: 06-29002489.

Gebruik van Persoonsgegevens
2.1 Grondslagen voor gebruik Persoonsgegevens
Om Persoonsgegevens te mogen verwerken, dienen we te kunnen uitleggen op basis van welke juridische grondslagen deze gegevens verwerkt worden. WijkConnect kent er drie:

 1. Toestemming
  Op het moment dat je een Gebruikersaccount aanmaakt op de Website, dien je toestemming te geven om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.
 2. Contractuele afspraken
  Op het moment dat je een overeenkomst met WijkConnect aangaat voor bijvoorbeeld een Pakket of je wordt Ambassadeur voor een nieuwe wijk, dan zijn je Persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:
  - Aanvraag van een Pakket of Ambassadeurschap
  - Opstellen en tekenen van een overeenkomst
  - Facturatie
  - Het kunnen bieden van service of support
 3. Gerechtvaardigd belang
  Heb je geen contractuele afspraak met WijkConnect, dan geldt de juridische grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Dit betekent dat je Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het doel van WijkConnect, namelijk het bijeenbrengen van vraag- en aanbod op lokaal niveau. Dit betekent dat we alle Gebruikers van WijkConnect zo goed mogelijk willen kunnen helpen bij het realiseren van dit doel. Dit geldt voor:
  - Het kunnen bieden van service of support
  - Nieuwsbrief en e-mail
  - Persoonlijk advies
  - Onderzoek naar het functioneren van de Website

2.2 Het kan voorkomen dat je WijkConnect gebruikt op een dusdanige manier, dat wij persoonlijke informatie dienen te verzamelen ('Persoonsgegevens'). De hoeveelheid en het type informatie dat we verzamelen hangt af van het soort gebruik.

Type Persoonsgegevens Wanneer deel je ze? Waar wordt het voor gebruikt?
Voornaam en achternaam
 1. Bij aanmaken van een Account
 2. Bij het kiezen van een contactpersoon bij de Content (bijvoorbeeld een activiteit of organisatie die je op de Website plaatst).
 3. Het sluiten van een overeenkomst voor een Pakket of zakelijke overeenkomst met WijkConnect
 1. Het kunnen aanspreken met je voornaam in een nieuwsbrief van WijkConnect
 2. Facturatie van juiste persoon bij een afgesloten Pakket of zakelijke overeenkomst
 3. Tonen op de Website bij Content waar voornaam en achternaam door Gebruiker zelf zijn toegevoegd
  (bijvoorbeeld een activiteit in de wijk)
 4. Tonen bij Content voor Wijkbeheerders, alleen als deze is toegevoegd
Email adres
 1. Bij het aanmaken van een Account
 2. Bij het kiezen van een contactpersoon bij de Content (bijvoorbeeld een activiteit of organisatie die je op de Website plaatst). Bij het toevoegen van een e-mailadres bij Content, is het optioneel om deze ook te tonen op de Website. Standaard wordt deze niet getoond (zie hiernaast punt 4.)
 3. Bij het uitgenodigd worden door een WijkConnect Gebruiker om mede-beheerder van Content te worden (bv een collega of vrijwilliger bij een organisatie of activiteit)
 1. Je kunnen bereiken per e-mail voor een nieuwsbrief of belangrijke updates van WijkConnect
 2. Facturatie van juiste persoon bij een afgesloten Pakket of zakelijke overeenkomst
 3. Je kunnen bereiken als we vragen hebben over de geplaatste Content
 4. Het koppelen van je e-mailadres aan het contactformulier dat bij elk type Content wordt getoond op de Website. Bezoekers kunnen dit contactformulier gebruiken om te reageren op je Content. Hierdoor gaat het contactformulier naar de juiste contactpersoon. Ook zorgt dit ervoor, dat je e-mailadres niet openbaar op de Website getoond hoeft te worden. Via een beveiligde verbinding ontvang je bericht via de Website op je eigen e-mailadres.
Adres
 1. Bij het aanmaken van Content is het optioneel om adresgegevens te delen. Bijvoorbeeld het adres van een organisatie of locatie waar een activiteit plaatsvindt.
 2. Bij het Het sluiten van een overeenkomst voor een Pakket of zakelijke overeenkomst met WijkConnect
 1. Facturatie van juiste persoon of organisatie bij een afgesloten Pakket of zakelijke overeenkomst
 2. Tonen van het adres op de Website, behorende bij Content waar de Gebruiker het adres bij heeft ingevuld.
Telefoonnummer
 1. Het is optioneel om een telefoonnummer toe te voegen bij het plaatsen van Content (bijvoorbeeld een activiteit of organisatie die je op de Website plaatst).
 1. Het kunnen bereiken van Gebruikers voor een wijziging in WijkConnect of een vraag over geplaatste Content, wanneer de gebruiker niet per e-mail te bereiken is.
 2. Het tonen van het telefoonnummer bij Content op de Website, zodat Bezoekers per telefoon kunnen reageren op de Content (bv. aanmelden voor een actviteit of informeren over een organisatie).
Bankrekeningnummer 1. Het is optioneel om een telefoonnummer toe te voegen bij het plaatsen van Content (bijvoorbeeld een activiteit of organisatie die je op de Website plaatst).
 1. Alleen bij het sluiten van een overeenkomst waarbij de Klant wens via een automatische incasso te werken, wordt het bankrekeningnummer gevraagd. De overeenkomst is opgesteld via het Model Machtigingsformulier voor Bedrijven van de Rabobank. Zie link.

Delen met derden van Content en Persoonsgegevens
3.1 Delen van Content
WijkConnect heeft de missie ‘mensen verbinden in de wijk.’ We beogen de sociale cohesie in de wijk te bevorderen door het bijeenbrengen van vraag- en aanbod op lokaal niveau. Het kan zijn dat we Content die je hebt gedeeld, delen met Derde partijen. Een Derde partij waarmee we deze afspraak maken, dient dezelfde doelstellingen voor ogen te hebben. Dit kan bijvoorbeeld een netwerk zijn dat zich inzet voor het verbinden van vraag- en aanbod op stadsniveau. Of een organisatie die veel met vrijwilligers werkt en wil weten wat het Aanbod in de wijk is. Of een ondernemersvereniging die op haar eigen website, Content van WijkConnect wil tonen uit de wijk. Met elke Derde partij waar Content mee wordt gedeeld, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. Deze heeft als doel, dat de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van WijkConnect gehanteerd blijven worden.

3.2 Delen van Persoonsgegevens
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Dit doen wij met een verwerkersovereenkomst.

Het kan zijn dat we je Persoonsgegevens delen met derde partijen. Dit doen we in twee situaties.

3.3 Delen van Persoonsgegevens voor hosting
Ten eerste slaan we alle Persoonsgegevens op in onze eigen beveiligde database (lees meer bij ‘beveiliging’). Deze database staat opgeslagen op een bedrijf dat de hosting van WijkConnect verzorgt. Dit bedrijf verwerkt deze data niet, maar dient deze wel te beveiligen. Om de veiligheid van deze data te garanderen, sluiten we een verwerkersovereenkomst met het hostingbedrijf, volgens de standaarden van de Algemene Verordering Gegevensbeschermging (AVG, zie link).

3.4. Delen van Persoonsgegevens voor Wijkbeheer
Ten tweede delen we Persoonsgegevens met Wijkbeheerders. Een Wijkbeheerder kan een Ambassadeur zijn, maar mag behalve een rechtsvorm, ook een privé persoon zijn. Bijvoorbeeld een vrijwilliger in de wijk, die betrokken is bij de organisatie van de Ambassadeur en helpt om vraag- en aanbod in de wijk bijeen te brengen. Wijk Beheerders krijgen toegang tot Content in hun eigen wijk, zodat ze Gebruikers kunnen helpen om de kwaliteit van hun Content kunnen verbeteren voor Bezoekers.

Wijkbeheerders verwerken de volgende persoonsgegevens:
a. Voornaam, achternaam, e-mailadres
b. In de Wijkbeheer omgeving van WijkConnect en evt. In een e-mailprogramma (voor nieuwsbrief) zoals Mailchimp

Wijkbeheerders gebruiken ze voor de volgende doelen:
a. Kunnen sturen van een nieuwsbrief naar Gebruikers die zichzelf hebben aangemeld in de wijk van de Wijkbeheerder
b. Helpen van Gebruikers bij het maken en aanpassen van Content in de wijk van de Wijkbeheerder

Cookies en statistieken
4.1 Cookies
Een cookie is een verzameling van informatie die een website opslaat op je computer, die je browser deelt met de website, elke keer dat je op die website terugkomt. WijkConnect streeft naar het hoogste niveau van privacy. We gebruiken alleen cookies ter verbetering van de navigatie op de WijkConnect platforms.

4.2 Google Analytics
We gebruiken Google Analytics, een dienst voor de marketing analyse van de Website, aangeboden door Google Inc ('Google'). WijkConnect gebruikt alleen de standaard Google Analytics cookies. De informatie die de cookie aanmaakt over je gebruik op de Website (inclusief je IP adres) wordt gedeeld met en opgeslagen op een Google Server in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om je bezoek aan de website te evalueren, om rapporten over je activiteiten op de Website voor te bereiden voor de Website eigenaren en om verdere diensten te verschaffen gerelateerd aan het gebruik van de Website en het Internet. Google mag deze informatie delen met derde partijen, zodra dit wettelijk verplicht is of zodra derde partijen deze data verwerken uit Google's naam.

4.3 Statistieken
Net als de meeste website bedrijven, verzamelen we niet-persoonlijke informatie van het soort dat webbrowsers en servers toegankelijk maken, zoals het type browser, taal, verwijzende site en de dag en tijd van elk bezoek verzoek ('Algemene Informatie'). Ons doel met het verzamelen van deze Algemene Informatie is om beter te begrijpen hoe WijkConnect bezoekers de Website gebruiken.

We kunnen statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers op de Website. Bijvoorbeeld, we bekijken welke presentaties van Klanten het laatst vernieuwd zijn. We kunnen deze informatie publiekelijk delen of tonen op de website. We verzamelen mogelijk ook Persoonsgegevens zoals het Internet Protocol (IP) adres. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het tonen van de Website behorende bij de wijk waar het IP adres van afkomstig is.

Beveiligen en bewaren van Persoonsgegevens
5.1 De Website is dusdanig ontworpen dat er altijd een directe toegang is tot het menu onderdeel waar persoonsgegevens staan vermeld. De Website heeft een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte. Standaard worden Persoonsgegevens niet getoond in het openbaar gedeelte van de Website. Het besloten gedeelte is alleen voor de Klant of Consument toegankelijk die een Gebruikersaccount heeft aangemaakt. Bij elke vorm van Content die de Klant of Consument plaatst, kan de keuze worden gemaakt om wel of geen Persoonsgegevens te tonen.

5.2 Gegevens worden beveiligd op de volgende manieren:

1. Wachtwoorden worden versleuteld met de meest recente versleutelingsalgoritmes.
2. Data wordt opgeslagen op Nederlandse servers en is niet toegankelijk voor derden.
3. Kwetsbaarheden in geïntegreerde software (CVE’s) van derden worden actief bijgehouden en gepatched in eerstvolgende updates.
4. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij een individu hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.
5. In de verwerkersovereenkomst met het hostingbedrijf (zie 3.3) wordt opgenomen dat er voldoende beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Persoonsgegevens slaan we op in onze eigen beveiligde database (lees meer bij ‘beveiliging’). Deze database staat opgeslagen op een bedrijf dat de hosting van WijkConnect verzorgt. Dit bedrijf verwerkt deze data niet, maar dient deze wel te beveiligen. Om de veiligheid van deze data te garanderen, sluiten we een verwerkersovereenkomst met het hostingbedrijf, volgens de standaarden van de Algemene Verordering Gegevensbeschermging (AVG, zie link).

5.3 In het geval van een Datalek, waarbij Persoonsgegevens terecht komen op plekken buiten WijkConnect of derden waarmee verwerkingsovereenkomsten zijn gesloten, hebben we een meldingsplicht. Dit betekent dat we het Datalek dienen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens alsmede aan alle personen met een Gebruikersaccount.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
6.1 Klanten of Consumenten met een Gebruikersaccount op de Website kunnen op elk moment hun opgeslagen gegevens inzien en aanpassen door in te loggen. Ze zijn ook op te vragen en over te dragen door contact op te nemen via: info@wijkconnect.com.

6.2 Opzeggen, bewaartermijn en vernietiging van gegevens
Klanten of Consumenten met een Gebruikersaccount op de Website kunnen op elk moment hun Gebruikersaccount opzeggen door op de ‘hulp nodig’ knop te klikken nadat zij zijn ingelogd of door een opzeg verzoek te sturen naar info@wijkconnect.com. Opzeggen van de Nieuwsbrief is mogelijk via een link die in elke Nieuwsbrief is opgenomen of via info@wijkconnect.com.

Binnen 48 uur na het ontvangen van de opzegging zal het Gebruikersaccount inclusief geplaatst Content door dit Gebruikersaccount, verwijderd worden van de Website.

6.3 Er wordt een niet-openbare kopie bewaard gedurende 5 jaar. Deze kopie wordt alleen gebruikt als back-up voor het geval een Klant of Consument het Gebruikersaccount wenst te activeren of dit per ongeluk heeft opgezegd.

Privacy vriendelijk ontwerp
7.1 WijkConnect volgt in het ontwerp van de Website, de verplichting van Privacy by Design en Privacy by Default, vastgesteld in de AVG.

7.2 Privacy by Design
Ten eerste, houden we tijdens de ontwikkelfase van de Website al rekening met privacyverhogende maatregelen. Denk hierbij aan het duidelijk maken waar Persoonsgegevens kunnen worden ingevoerd en gewijzigd. Maar ook het makkelijk kunnen aanpassen van je Persoonsgegevens. En tot slot het duidelijk maken hoe je Persoonsgegevens worden getoond bij het publiceren van je Content.
Ten tweede, streven we ernaar zo min mogelijk Persoonsgegevens te verwerken. We geloven dat we alleen Persoonsgegevens hoeven te verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de doelstelling, namelijk vraag- en aanbod bijeenbrengen op lokaal niveau.

7.3 Privacy by Default
In de ontwikkelfase van de Website is rekening gehouden dat er standaard alleen noodzakelijke Persoonsgegevens worden verzameld. Daarnaast zijn de instellingen van de Website zo, dat op het moment dat je je Persoonsgegevens wil delen bij je Content, zodat deze openbaar toegankelijk worden, je dit zelf dient in te stellen. In de ontwikkeling van de Website is rekening gehouden dat je ten aller tijden overzicht hebt en in zo min mogelijk kliks wijzigingen kan aanbrengen in welke Persoonsgegevens zijn opgeslagen en welke van die Persoonsgegevens openbaar staan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
8.1 Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen publiceren wij op onze website. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
9.1 Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan helpen wij je graag. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.