Mensen verbinden in de Wijk
Dat is onze missie

Begrippenlijst

Versie 1.0 , 20180519, WijkConnect.
Deze Begrippenlijst, samen met de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring (tweede versie) is opgesteld door WijkConnect ism een advocaat gespecialiseerd in online veiligheid van gegevens.

Aanbod door Klant
Het Aanbod is de presentatie, een activiteit, een product of dienst. Deze wordt geïnitieerd door bewoners, bedrijven, instellingen, zelfstandigen of eenieder die een product of dienst lokaal aanbieden (genoemd 'Klant'). Het Aanbod kan vrijwillig of commercieel van aard zijn.

Ambassadeurs
Ambassadeurs zijn personen met wie een overeenkomst wordt gesloten, voor het gebruik van WijkConnect in een nieuwe wijk. In deze overeenkomst wordt opgenomen wie de hoofdgebruiker is van de Website in een specifieke Wijk of Wijken. Indien er sprake is van een financiële vergoeding voor het gebruik van WijkConnect, wordt dit ook opgenomen in de overeenkomst. Een Ambassadeur dient een rechtsvorm te hebben en mag geen privé persoon zijn. Dit betekent dat de persoon tekent vanuit een organisatie met een rechtsvorm, bijvoorbeeld Jan Jansen bij Stichting de Wijk.

Bezoekers
Om de Website te bezoeken, is geen Account vereist. De Website is openbaar toegankelijk via internet en zoekmachines. Gebruikers mét een Account kunnen Content plaatsen. In de Privacyverklaring is te lezen voor welk type Content Persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Bouwstenen
Bouwstenen zijn de onderdelen van de Website van WijkConnect, die worden ingezet door verschillende gebruikers om vraag- en aanbod op lokaal niveau bijeen te brengen. Dit kan een activiteitenkalender zijn, een prikbord voor vraag- en aanbod of een organisatiegids.

Content
Content is informatie, data, communicatie, software, foto's, video's, afbeeldingen, muziek, geluiden en andere materialen die bekeken kunnen worden op onze Website. Deze Content wordt gebruikt ter promotie van het Aanbod van de Klant in een Wijk.

Gebruikersaccount
Om toegang tot het platform te krijgen als Klant om een Aanbod te kunnen presenteren, is het nodig om een account aan te maken (het 'Gebruikersaccount'). Je kan dit Gebruikersaccount aanmaken door middel van het invullen van het online registratie formulier, tenzij anders afgesproken. Dit formulier bevat specifieke informatie en data (genoemd 'Gegevens'). Door registratie, erken je dat de informatie verschaft in de Gegevens juist, compleet en nauwkeurig is en dat je toekomstige aanpassingen doet om te zorgen dat de Gegevens juist, compleet en nauwkeurig blijven.

Gegevens
Gegevens omvat de informatie die nodig is, om een Gebruikersaccount op WijkConnect aan te maken en bestaat uit:
- Voornaam
- Achternaam
- Emailadres
- Wachtwoord

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die je achterlaat op de Website. Standaard worden Persoonsgegevens niet openbaar getoond op de Website. Je kunt zelf bepalen welke Persoonsgegevens getoond worden. Persoonsgegevens kunnen worden toegevoegd aan Content, ten behoeve van het bijeenbrengen van vraag- en aanbod op lokaal niveau. Persoonsgegevens die kunnen worden toegevoegd aan Content zijn:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer

Vraag door Consument
De vraag wordt geïnitieerd door bewoners, bedrijven, instellingen, zelfstandigen of eenieder die een vraag heeft naar een lokale product of dienst, genoemd 'Consument'). De Vraag kan vrijwillig of commercieel van aard zijn.

Website
De Website is het online platform van WijkConnect. Op onze Website voorzien we in een platform dat faciliteert in het bijeenbrengen van vraag en aanbod op lokaal niveau. Wanneer wordt gerefereerd aan de Website, kan dit www.wijkconnect.com zijn of een website die gebruikt maakt van bouwstenen van WijkConnect om zelf vraag- en aanbod op lokaal niveau bijeen te brengen.

Wijk
Een Wijk is een gebied waarvoor de Website is ingericht. Dat kan een postcodegebied zijn, een buurt, een wijk, een dorp of een stad.

 

Wijkbeheerders
Een Wijkbeheerder kan een Ambassadeur zijn, maar mag behalve een rechtsvorm, ook een privé persoon zijn. Bijvoorbeeld een vrijwilliger in de wijk, die betrokken is bij de organisatie van de Ambassadeur en helpt om vraag- en aanbod in de wijk bijeen te brengen. Wijkbeheerders krijgen toegang tot Content in hun eigen wijk, zodat ze Gebruikers kunnen helpen om de kwaliteit van hun Content kunnen verbeteren voor Bezoekers.