Welkom in Ervaringsdeskundigheid in de wijk

Hier vind je een overzicht van ervaringswerkers die binnen Nederland actief zijn vanuit verschillende specialisaties. Dit platform biedt een onafhankelijke vrijplaats waar we elkaar kunnen ontmoeten - kennis kunnen delen - en activiteiten organiseren.