Stichting Hambaken doet

non-profit organisatie
Ontwikkeling
De Hambaken

  “Vergroot je wereld”

Stichting Hambaken doet is een initiatief van vrouwen die wonen in de Bossche wijk De Hambaken. Zij helpen elkaar en hun gezinnen stevig in het leven te staan, willen van elkaar leren en elkaar inspireren.

Wie we zijn

Sinds 2012 zetten wij ons in voor de wijk De Hambaken en haar bewoners. We zijn begonnen als een groep moeders die actief waren op de school van onze kinderen. Van daaruit gingen we samen ontdekken wat we nodig hebben om onze levens en die van onze kinderen vorm te geven. Dit proces heeft ons veel geleerd en sterker gemaakt en dit vinden we waardevol voor andere vrouwen uit de wijk. Wij zijn nu een zelfstandige groep die bestaat uit vrouwen met elk hun eigen unieke talenten en vaardigheden. Onze kracht komt voort uit onze eigen ervaringen en onze samenwerking.

 

Onze visie

We richten ons bij alles wat we doen op de ontwikkeling en de onafhankelijkheid van vrouwen. Wij geloven er in dat als vrouwen met zichzelf en elkaar in verbinding staan zij van elkaar leren en elkaar versterken. We zien de vrouw als spil van het gezin; wat zij kan en leert komt ten goede aan haar kinderen, haar gezin en uiteindelijk de hele wijk.

 

"Als je weet wie je bent en wat je nodig hebt kun je naar buiten treden op eigen tempo en de wereld mooier maken.”

 

Wij willen de gesprekken tussen vrouwen op gang brengen en zo vrouwen van verschillende generaties en van verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Als wij onze levens en ervaringen met elkaar delen kunnen we van elkaar leren, elkaar versterken en elkaar inspireren. Om zo samen te werken aan een betere toekomst voor onszelf en onze kinderen.

Educatie van moeders werkt door op de ontwikkeling van het kind. Juist in een wijk als De Hambaken waar veel gezinnen leven in armoede en/of de moeilijkheden ervaren die kunnen horen bij een migratieachtergrond is het belangrijk dat alle kinderen een eerlijke start krijgen.

 

“Alle kinderen verdienen gelijke kansen ongeacht hun achtergrond.”

 

kernwaarden

• gedeelde levens • gesprekken • stevig in het leven staan • zelfredzaamheid •

• zelfzorgzaamheid • netwerk • samenleven • contact • leren • hulp vragen •

• verbinding • zelfinzicht • eerlijke start • onafhankelijkheid • ruimte voor jezelf •

• elkaar steunen • zelfstandigheid • zelfontwikkeling • saamhorigheid •

• educatie • inspiratie • meedoen mentale gezondheid • gelijke kansen •

• kracht van vrouwen • culturele identiteit •

Onze missie

Om onze doelen te bereiken organiseren we activiteiten, voorlichting en gesprekken. We bieden activiteiten aan die vrouwen de kans geven zich te ontwikkelen, en voeren gesprekken over de thema’s die hen bezighouden. Daarbij praten we ook juist over de moeilijke onderwerpen en gaan we taboes niet uit de weg. Zo bieden we handvaten aan moeders van jongeren die worstelen met zichzelf en het gedrag wat daaruit voortkomt. Hoe ga je in gesprek met je kind, waar vind je de hulp die jij en je kind nodig hebben? We maken het bespreekbaar zodat de vrouwen weten dat ze het niet alleen hoeven doen.

In de jaren dat we actief zijn hebben we al heel veel verschillende activiteiten georganiseerd, steeds met ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling als uitgangspunten. Voor vrouwen en kinderen, met samenwerkingspartners uit de wijk en steeds met onuitputtelijke energie.

activiteiten

• coaching/begeleiding op werk en inkomen • Nederlandse les • kookgroep •

• meidengroep • sporten • oefengroep autotheorie • Arabische les • naailes •

• kindermiddagen • buurtfeesten • fietsles • filmvertoning met nabespreking •

• excursies • iftar (samen vasten verbreken) • vieren van Internationale

Vrouwendag • werkgroep in wijk / gezonde leefomgeving •

• voorlichting over gezondheid, opvoeding en financiën •

 

 

Wie

Volwassenen

Contact

Stichting Hambakendoet
Contactpersoon

Neem contact op met Stichting:

-1