Mensen verbinden in de Wijk
Dat is onze missie
WijkConnect Blog

Beter matching vraag-aanbod via het Wijk Prikbord

In Utrecht geeft 84% aan iets voor de wijk te willen betekenen, maar slechts 36% doet dat ook daadwerkelijk (bron: Utrecht Monitor 2016).

 

Hoe helpen we wijkbewoners om deze mooie intentie om te zetten in actie? 

In 2015-2016 heeft WijkConnect met vele vrijwilligers, sociaal makelaars en buurtteam medewerkers gesproken. Wensen voor een digitaal matching instrument zijn verzameld uit alle deelnemende wijken. In 2016 is na goedkeuring van de buurtteams en gemeente Utrecht, gestart met de doorontwikkeling van het Wijk Prikbord op WijkConnect.com. 

 

In juni 2017 worden alle verbeteringen opgeleverd. Op dit moment wordt er getest in de wijken Kanaleneiland en Utrecht Oost. En diverse netwerkondersteuners vanuit Samen in de Stad werken er al mee.

 

WijkConnect heeft met de gemeente Utrecht afgesproken dat het instrument ter beschikking wordt gesteld voor alle Utrechtse wijken. En daarmee ook voor alle Samen in de Stad netwerken. Daarnaast bieden we een korte instructie aan zodat je zelf aan de slag kunt. Doel hiervan is jullie nauw betrekken bij het gebruik en verbetering op lange(re) termijn.

 

Aan welke behoeften gaat het Wijk Prikbord voldoen?

- Zelf aangeven in welke categorie je hulp wilt bieden (bv vervoer)

- Notificatie ‘er is hulp gevraagd in jouw categorie, ben je beschikbaar?’

- Kunnen labelen van prikbordberichten, ook meerdere labels, bv Samen

- Gebruik zelfde labels in andere functies; agenda/organisaties/burenboek/etalage

- Kunnen zoeken en groeperen op labels door hele wijk heen

- Koppelen van professional aan prikbordbericht (als professional zelf plaatst)

- Datum kunnen toekennen aan vraag of aanbod

- Automatisch verwijderen na x weken met herinnering

- Integratie met bestaande buurtcontactpersonen en Facebook groepen

- Zelf je nabijheid kunnen bepalen, bv op straat- of buurtniveau

- Label toevoegen voor ad hoc (kleine, eenmalige hulpvragen)

 

We danken alle bewoners, sociaal makelaars, buurtteam medewerkers en Samen in de Stad netwerkondersteuners voor alle input de afgelopen jaren. Na het grondig verbeteren van de Wijk Agenda in 2016 (met als resultaat 500 wijkgerichte activiteiten), is dit de volgende mijlpaal in het verbinden van vraag- en aanbod in de Utrechtse wijken.

Meer weten

Vragen? Ga naar Meestgestelde vragen of
Stel ons een vraag