Bouw je eigen Wijkplatform
Kies de bouwstenen en verbind mensen in de wijk
Start je wijk   Ga naar je wijk

Benut het potentieel van je wijk.

Breng kennis, kunde en inzet in de wijk samen

Zet WijkConnect in voor steden, wijken en buurten

Van bouwsteen naar digitale infrastructuur in een paar stappen.

Bouw je eigen sociale kaart, activiteitenkalender of platform voor burenhulp.

Wie gebruiken WijkConnect?

Bewoners

Als bewoner blijf ik nieuwe dingen ontdekken in de wijk, ik voel me thuis

Non-profits

Met WijkConnect kunnen we een breed publiek bereiken voor onze culturele activiteiten in het theater

Bedrijven

Door WijkConnect zien wij waar bewoners behoefte aan hebben, daar spelen we op in

Jeroen, fysiotherapeut
van Diepen

WijkConnect voor bedrijven

Mensen verbinden in de wijk.
Dat is onze missie.


Wij geloven in het onbenut potentieel in de wijk.

Elke wijk bevat een onschatbare hoeveelheid aan kennis & kunde & inzet.
Iedereen heeft wat te bieden. Aan zichzelf. Maar ook aan elkaar.


Het is onze missie om verbinding te faciliteren.
Elke nieuwe verbinding is voor ons succes.